ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่…

การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวซึ่งเป็นไก่คู่บารมีพระนเรศวร ภายใต้การดูแลของคุณครูพิชิตชัย ชาสอน และน้อง ๆ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล