การร่วมมือทำงานระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช