สมาคมปลากัด นำโดยนายกสมาคม คุณโชค เพ็งดิษฐ์ และคณะเข้าพบ รศ.ดร. อภิสิทธิ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร การวิจัยปลากัดในฐานะ Bioresource และการจัดตั้งที่ทำการสมาคมปลากัด ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตลอดจนแผนงานประจำปี พ.ศ.2563