ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงในเวทีรับฟังความคิดเห็น ณ สภาผู้แทนราษฎร 18 ต.ค. 2566

กระผมขออนุญาตชี้แจง เพื่อยืนหยัดหลักการ จริยธรรม และจิตวิญญาณทางวิชาการของนักวิจัยครับ
ตามที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองและสถานภาพทางกฎหมายของนกปรอดหัวโขน จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประชุมที่ห้องประชุมสัมมนา ชั้น B1 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นั้น กระผมได้รับมอบหมายในการประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผสมเลือดชิด ผลกระทบทางพันธุกรรมต่อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในกรง และผลกระทบทางพันธุกรรมต่อการปล่อยสัตว์ โดยให้ข้อมูลตามหลักทางวิชาการทุกประการ ตามคลิปด้านล่าง

อย่างไรก็ตามผมได้รับการพาดพิงจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ซึ่งคาดหมายว่าเป็นผม "มาประชุมในนามส่วนตัวหรือไม่ มีจดหมายเชิญหรือเปล่า" ตามคลิปถัดไป

ผมขอชี้แจงตามเอกสารจดหมายเชิญจากกรมอุทยานฯ จดหมายตอบกลับ ตลอดจนจดหมายขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันครับ และขอยืนยันข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้วิจัย ศึกษามา ทั้งหมด ด้วยเกียรติ จริยธรรม และหลักการทำงานของนักวิจัยไทยครับ

ขอบคุณครับ

รศ. ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
18 ตุลาคม 2566