รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร