เยี่ยมชมท้องทะเลหมู่เกาะช้าง

เยี่ยมชมท้องทะเลหมู่เกาะช้าง และพบท่านนายก อบต สลักเพชร เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพหลากมิติ ความร่วมมือระหว่าง TeamCyto คณะวิทย์ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ และ ทีมโปรแกรมความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช.