บรรยากาศภายในบูธนิทรรศการ “แกะรอยปลากัดจากป่าสู่บ้าน”